Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej z siedzibą w Porębach Wolskich

Współpraca

W celu zapewnienia integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z następującymi organizacjami i instytucjami:

- Ośrodkami Zdrowia (w Raniżowie, Mazurach, Woli Raniżowskiej, Dzikowcu, Lipnicy),

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raniżowie,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzikowcu,

- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie,

- Zespołem Pieśni i Tańca "Lesiaki",

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej,

- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kolbuszowej,

- Poradnią Psychologiczną w Kolbuszowej,

- Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej,

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie,

- Gminną Biblioteką Publiczną w Raniżowie,

- Szkołami:

  * Szkołą Podstawową w Posuchach,

  * Szkołą Podstawową w Staniszewskiem,

  * Zespołem Szkół w Raniżowie,

  * Zespołem Szkół w Woli Raniżowskiej,

  * Zespołem Szkół w Mazurach,

  * Szkołą Podstawową w Zielonce,

- Przedszkolami w Raniżowie,

- Parafiami Rzymskokatolickimi w Raniżowie i w Woli Raniżowskiej,

- ŚDS Jelna,

- ŚDS Kolbuszowa,

- ŚDS Kamień,

- ŚDS Tarnobrzeg,

- ŚDS Głogów Młp.,

- ŚDS Sokołów Młp.,

- ŚDS Baranów Sandomierski,

- ŚDS Cergowa,

- ŚDS Spie,

- ŚDS Ropczyce,

- ŚDS Dębica,

- ŚDS Mielec,

- ŚDS Tyczyn,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny