Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej z siedzibą w Porębach Wolskich

Wola Raniżowska 586, 36-130 Raniżów

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności serwisu www.sds-wolaranizowska.pl/bip/

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sds-wolaranizowska.pl/bip/.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Nowak.
 • E-mail: sds.wolaranizowska@interia.pl
 • Telefon: 17 2285267

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejść do budynku:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej mieści się w budynku parterowym, posiadającym 4 wejścia, które również pełnią rolę wyjść ewakuacyjnych, pozbawione barier architektonicznych, dwa wejścia używane są na co dzień (jedno dla pracowników, drugie dla uczestników, a pozostałe dwa tzw. wyjścia ewakuacyjne).  Dostęp do budynku znajduje się od strony utwardzonego podwórka. Przy bocznym wejściu od boiska sportowego, które nie jest używane na co dzień, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich wyposażony w poręcze, jest niskim nachyleniu, na który można wjechać z pozycji chodnika. Drzwi częściowo przeszklone.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowaniem wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie ma windy – nie ma takiej potrzeby architektonicznej.

ŚDS posiada łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W ŚDS nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

ŚDS posiada parking wewnętrzny, jednak nie ma oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Dla uczestników ŚDS świadczone są usługi transportowe samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line:

W ŚDS nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wszystkie pomieszczenia w ŚDS znajdują się na jednym poziomie.

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje

Liczba wyświetleń: 578
Utworzono dnia: 25.03.2021
Dokument wprowadził:
Renata Nowak
Dokument opublikował:
Renata Nowak
Dokument wytworzył:
Renata Nowak
Wytworzono:
Renata Nowak
Podmiot udostępniający informację:
Środowiskowy Dom Samopomoocy w Woli Raniżowskiej

Historia publikacji

 • 25.03.2021 10:30, Ryszard Bednarz
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 25.03.2021 10:30, Ryszard Bednarz
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 25.03.2021 10:29, Ryszard Bednarz
  Edycja strony: Deklaracja dostępności