O nas

000-glownebudynkuADD

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej powstał, jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia dla osób potrzebujących.

Działalność   ŚDS   finansowana  jest  w  całości  ze  środków  na  zadania  zlecone
z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej jest jednostką organizacyjną Gminy Raniżów, która w myśl ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

ŚDS  funkcjonuje  od  14  grudnia  2010  roku.  W  zajęciach ŚDS może brać udział
41 uczestników. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS jest oparte na pełnej dobrowolności.   Zajęcia   w   domu   odbywają   się   od   poniedziałku  do  piątku
w godzinach 730- 1530 i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.