Piknik integracyjny nad zalewem

 

IMG 6245

W ramach treningu spędzania czasu wolnego, treningu umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz terapii ruchowej wspólnie z GOKSiR zorganizowaliśmy piknik nad Zalewem „Maziarnia” w Wilczej Woli dla dzieci szkolnych i uczestników ŚDS.

Dzień ten miał na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku, pożytecznego spędzania czasu wolnego, ale też ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych oraz doskonalenie umiejętności współpracy i samoobsługi oraz tak ważną integrację i uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych.